.

Volgers

donderdag 26 januari 2017

Little Miss Muffet Stamps DT

Hi everyone,
Time for a new challenge over at
Little Miss Muffet Stamps.
As always the theme is anything goes.
Do take a peek at the challenge blog or at the personal blogs 
from my fellow teammies.

I used one of the new images  
Marley Mouse - Be Mine
It is such a sweet mouse, looks a bit
like my old time favo Henry Mouse from Whiff of Joy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal
vandaag start een nieuwe challenge bij
Little Miss Muffet Stamps.
Zoals altijd is het thema alles mag.
Neem gerust een kijkje op het challengeblog 
of op de persoonlijke blogs van mijn
mede teamgenootjes.

Ik heb 1 van de nieuwe digis gebruikt
genaamd
Marley Mouse - Be Mine
Het is een echt schatje, lijkt zelfs
op mijn nog steeds favoriete Henry Muis
van Whiff of Joy.


He is coloured with copics.
Just in time for Valentine I made
 this cute card with him:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hij is ingekleurd met copics.
Net op tijd voor Valentijn heb ik
dit lief kaartje gemaakt met de digi:


Paper is from Studiolight.
The paper heart is from Dutchdoobadoo.
The little crochet flower in the middle of the
flowers is send to me as gift, so sweet so had to use
it on a sweet card :) .
The brad, half pearls and crystals are from Whiff of Joy.
Rest of the embelishments were from my stash.

I also would like to let you know I joined
Lil Patch of Crafty Friends 
as DT member.
Feel very honoured for being asked and looking
forward to their challenges.
My first creation for this blog will be shown on
February 5th.

Thank you so much for visiting this blog.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Papier is van Studiolight.
Papierhartje is van Dutchdoobadoo.
De gehaakte bloem in het midden van het bloementrio
heb ik gekregen van een lieve vriendin.
Deze moest dan ook op een lieve kaart terug te vinden zijn.
De parels en kristallen zijn van Whiff of Joy.
De rest van de frutsels zijn van mijn 
persoonlijke spullen.

Tevens heb ik nieuws dat ik graag met jullie delen wil.
Ik ben gevraagd als DT lid voor
Lil Patch of Crafty Friends .
Ik voel me geƫerd dat ik gevraagd werd
en kijk uit naar hun challenges.
Mijn eerste creatie zal op 5 februari verschijnen.

Superbedankt dat jullie mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

zondag 22 januari 2017

Kit and Clowder Animal class

Hi everyone,
Today I want to share a colouring I did
with one of the images from the 
animal class at Kit and Clowder.
It was fun to practise this image again
and noticing the difference.
----------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een kleursel met jullie delen
wat ik gemaakt heb met 1 van de digis
die gebruikt worden in de dierenles van 
Kit and Clowder.
Onwijs leuk dit opnieuw te oefenen en het
verschil te ervaren.


The same image is used both times, but differently
coloured.
It was fun to do and also to compare them
with previous colourings.
--------------------------------------------------------------------------------
Bij beide kleursels is dezelfde digi gebruikt,
alleen anders ingekleurd.
Zo leuk het verschil in inkleuren te merken
en hoe het ingekleurd is in vergelijking met
voorgaande kleursels.


Although I liked both  colourings, past and present,
it is fun to see the difference and also the difference
whilst colouring.
Truly enjoyed this class.

Thank you so much for visiting my blog today,
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------
Ondanks dat ik beide kleursels mooi vind, verleden en heden,
is het mooi het verschil te zien.
Echt genoten van deze les.

Super bedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer, 
Liefs,
Marion

vrijdag 20 januari 2017

Montly Class (create and learn) Kit and Clowder markers

Hi everyone,
I truly enjoyed this month class
and only found the wings a bit difficult
from the image we used this month.
Here is the colouring of this month:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Deze maandelijkse les was echt heel gaaf om te doen.
Alleen de vleugels vond ik pittig in te kleuren.
Hier is het kleursel van deze maand:


Coloured with copics.
The image is from Molly Harison.

Thank you so much for visiting today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingekleurd met copics.
De afbeelding is van Molly Harison.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 19 januari 2017

Little Miss Muffet Stamps DT

Hi everyone,
Today I want to share
another suitcase with you.
They are so versatile :)
It is also my inspiration day project for 
Little Miss Muffet Stamps this week.

Using a cat image could not resist :)
The iamge I used is called Larry's good luck:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik opnieuw een koffertje met jullie delen.
Ze zijn zo veelzijdig in gebruik :)
Tevens mijn inspiratie projectje voor
Little Miss Muffet Stamps voor deze week.

Natuurlijk een kattendigi gebtuikt dit keer :)
De digi heet Larry's good luck:


Coloured with copics.
You can find this sweet image here.
And here is the suitcase:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ingekleurd met copics.
Je kunt dit lieve afdrukje hier vinden.
En hier is mijn koffertje:


Papers are from Studiolight.
Crystals, ribbona and charm are from Whiff of Joy.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
------------------------------------------------------------------------------------------------
Papier is van Studiolight.
Kristallen, lint en bedeltje zijn van Whiff of Joy.

Superbedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

zaterdag 14 januari 2017

Nature class Kit and Clowder

Hi everyone,
Today I want to share a colouirng I did
with one of the images from the Nature class at Kit and Clowder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal.
Vandaag wil ik een kleursel met jullie delen 
wat ik gemaakt heb met 1 van de digis van de 
Natuur klas van Kit and Clowder.


It was lovely to do this lesson again. 
I did several tries 1,5 years ago whilst taking this class.
Could not resist to do a comparision between then and now.
---------------------------------------------------------------------------------------
Onwijs leuk deze sessie nog een keer te doen.
Ik heb dit kleursel verschillende keren geoefend
toen ik deze klas aan het leren was.
Kon het niet nalaten een vergelijk te doen tussen vroeger en nu:


As you can see there is a lot of difference in my colouring.
I could also feel the difference whilst colouring.
It seems like I had more confidence in my strokes and finer details 
not as a problem that is was before.
Just thought I'd share it with you all
as I was amazed at the difference.

Have a lovely weekend,
Thank you for visiting my blog.
Till nect time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoals je ziet is het heel verschillend.
Ik kon het verschil ook voelen tijden het kleuren.
Het leek alsof ik meer vertrouwen in mijn lijnen trekken had
en in fijner detail werken kon.
Ik wilde het graag met jullie delen omdat ik
verbaasd was over het verschil.

Ik wens julie een fijn weekend,
Bedankt dat jullie mijn blog bezochten.
Liefs,
Marion

donderdag 12 januari 2017

Little Miss Muffet Stamps DT

Hi everyone,
a new challenge has started on Little 
Miss Muffet Challenge blog today.

Using this cute reindeer on my card today:
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
een nieuwe challenge is gestart op Little Miss
Muffet Challenge blog vandaag.

Voor vandaag is dit lief rendiertje gebruikt:

It is calked reindeer Jolly.
You can buy this sweet digi here.
Mine is coloured with copics.

I used again Authentic papers for my card.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Het heet  reindeer Jolly.
Je kunt de digi hier kopen.
Mijn afdrukje is ingekleurd met copics.

Opnieuw Authentique papier voor mijn kaartje gebruikt.

The cat is a Magnolia die.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------
De kat is een stans van Magnolia.

Superbedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

dinsdag 10 januari 2017

Create and Learn Pencill class Kit and Clowder

Hi everyone,
Today I want to share another
pencill class with you that I completed.
Coloured with Prismacolor pencils.
Really like to color with them, they are so soft and
blend easy.
The image is from Lalala Crafts.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik opnieuw een potlodenles met jullie delen.
Dit keer ingeklerud met Prismacolor potloden.
Ik kleur heel graag met deze potloden, ze zijn zacht
en blenden zo gemakkelijk.
Het afdrukje is van Lalala  Crafts.


As every lesson a lot is learned with a lot of fun.

Thank you so much for stopping by today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoals met elke les weer veel geleerd met veel plezier.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 5 januari 2017

Little Miss Muffet Stamps DT

Hi everyone,
I just love the reindeers of LMMS that is in the store
and the one I use today is no exception.
It is called Reindeer Yuletide
Here she is:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Zoals jullie merken vind ik de rendieren van LMMS
onwijs leuk dus vandaag opnieuw een kaartje
met een rendier.
Deze heet Reindeer Yuletide.
Hier is ze:


You can find this sweet image here.
Mine is coloured with copics.
Again using Authentic papers for my card, I love them
also at the moment :) .

Je kunt deze digi hier kopen.
Mijn afdrukje is ingekleurd met copics.
Opnieuw Authentic papier gebruikt voor mijn kaartje.
Deze vind ik ook schitterend op het moment :) .


The little cat is one of my new dies from Magnolia.
The sign happy holidays is from a local store.
Bling is from Whiff of Joy.
The little stars are from a Scrapdelight.

Thank you so much for visiting this blog today,
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De kleine kat is 1 van mijn nieuwe stansjes van Magnolia.
Het bordje Happy Holidays is gekocht in een lokale zaak.
De glittersteentjes zijn van Whiff of Joy.
De sterretjes zijn van Scrapdelight.

Superbedankt dat jullie mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer.
Liefs,
Marion

dinsdag 3 januari 2017

Aurorawings

Hi everyone,
First I want to wish you all a happy new year.
Hoping 2017 will be a wonderfull year for you all.

Just before Chirstmas, Mitzi from Autorawings had
a giveaway with any digi purchase with a lovely
cat and dog image:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Allereerst wil ik iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen.
Ik hoop dat 2017 een mooi jaar voor jullie wordt.

Net voor kerst had Mitzi een leuke digi kado bij elke aankoop
in haar Etsy shop.
Het is deze leuke hond en kat digi:


Mine is coloured with copics.
Should you have missed this giveawau, the digi is
currently in the store.
It is called santa's little helpers.
You can find this cute one here.
I used this image on a card:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb hem ingekleurd met copics.
Heb je de gratis digi gemist ?
Hij is inmiddels te koop in de winkel.
Hij heet Santa's little helpers.
Je kunt de digi hier kopen.
Ik heb het afdrukje voor een kaartje gebruikt:


I used Studiolight papers for my card.
The icicles are made with a Marianne design die.
The paper is sparkly, but this does not show on the picture.
I used foam ball clay and  crystals for some snow on the card.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papier is van Studiolight.
De ijskristallen bovenaan zijn gemaakt met een 
stansje van Marianne Design.
Het papier van de ijskristallen glinstert, maar dat is 
helaas niet te zien op de foto.
Ik heb foam ball clay en kristallen gebruikt als sneeuwvlokjes.

Supebedankt dat jullie mijn blog bezocht hebben.
Graag tot de volgende keer,
liefs,
Marion