.

Volgers

donderdag 29 maart 2018

Little Miss Muffet Stamps DT

Inspiration Week at 
Little Miss Muffet Stamps.
Today I used this sweet image:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Inspiratieweek bij 
Little Miss Muffet Stamps.
Vandaag heb ik dit lieve afdrukje gebruikt:


She is coloured with copics.
Here is the card I made with this cute image:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze is gekleurd met copics.
Hier is het kaartje wat ik met dit lieve afdrukje gemaakt heb:


The star banner is from Whiff of Joy.
Have a lovely Birthday is from Dutchdoobadoo.
Papers are from Studiolight.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
---------------------------------------------------------------------------------------------------
De sterretjes slinger is van Whiff of Joy.
Have a lovely birthday is van Dutchdoobadoo.
Het papier is van Studiolight.

Superbedankt dat je deze blog vandaag bezocht hebt.
Tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

maandag 26 maart 2018

Knitty Kitty Digis DT

Hi everyone,
Today I want to share a card with you
that I made with a cute Knitty Kitty digi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
vandaag wil ik een kaartje met jullie delen
wat ik gemaakt heb met een lieve Knitty Kitty digi.


This cute digi is coloured with Prismacolor pencils.
You can find the image here .
This cute one comes along with another cute digi,
which I am planning on making a project with soon.

This is the card I made with this cute image:
---------------------------------------------------------------------------------------------

Deze lieve digi is gekleurd met Prismacolor potloden.
Je kunt dit afdrukje hier kopen.
Deze lieve digi is een combi met een andere,
waarmee ik snle een kaartje maken ga.

Dit is de kaart die ik met dit lieve afdrukje gemaakt heb:


When I saw this image, I just had to use my new Joy! crafts papers.
The crochet flower is a gift from a good friend.
The lace in this card sparkles in real life, but hard to see on this pic.
It is a die from Studiolight.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toen ik dit afdrukje zag, moest ik gelijk mijn nieuwe Joy! crafts papier gebruiken.
De gehaakte bloem is een geschenk van een lieve en goede vriendin.
De kant in dit kaartje glinstert mooi in het echt, maar
dit is moeilijk te zien op de foto.
Het is een stansje van Studiolight.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot een volgende keer,
liefs,
Marion

zaterdag 24 maart 2018

Monthly Marker Class Kit and Clowder March 2018

Hi everyone,
This month was a true challenge in colouring.
Small parts and even though a lovely image,
not one I would pick.
Having said this, I still enjoyed the monthly class.
Lovely colour combos and techniques.
I even notice that some things are becoming
easier the more I practise them in the lessons.
And I see a lot of difference in strokes, yay !
The background is drawn in by myself.
This month the image is from the Paper Shelter.
Here is my colouring:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Deze maand was een echte kleuruitdaging.
Kleine gedeeltes die ingekleud werden en
ondanks dat het een lieve afeelding is,
is het geen afdrukje wat ik zomaar zou inkleuren.
Desondanks heb ik veel plezier gehad tijdens het inkleuren.
Mede dankzij de kleurencombos en de toegepaste technieken.
Ik merkte zelfs dat sommige dingen makkelijker te kleuren
worden naarmate je ze meer doet.
Bovendien zag ik verschil in de dikte van mijn lijntjes...joepieee!!!
De achtergrond is door mezelf getekend.
Deze maand is het afdrukje van de Paper Shelter.
Hier is mijn kleursel:


Coloured with copics.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingekleurd met copics.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 22 maart 2018

Little Miss Muffet Stamps DT

Hi everyone,
Today start another challenge at the
LMMS challenge blog.
As always anything goes is the challenge theme.

As inspiration for this challenge I started with 
this lovely image:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag start een nieuwe alles mag challenge
bij LMMS Challenge blog.

Als inspiratie heb ik dit keer een tekst gekozen:


It is a text this time as center focus.
It is coloured with copics.
you can find this image here

This is the card I made with this cute image:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De tekst is ingekleurd met copics.
Je kunt dit afdrukje hier vinden.

Dit is het kaartje wat ik gemaakt heb met dit leuke afdrukje:


Paper is from Joy! Crafts.
The icecream is a Magnolia die.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papier is van Joy! Crafts.
Het ijsje is een stansje van Magnolia.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

zaterdag 17 maart 2018

Kit and Clowder Monthly Pencill class February 2018

Hi everyone,
Today I want to share my monthly pencil
class with you from Kit and Clowder.

This month a Power Poppy image is also used in the pencil class.
I coloured with Prismacolor pencils.

Here is this months colouring:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn maandelijkse potlodenles met
jullie delen die ik gemaakt heb met de les van Kit and Clowder.

Deze maand was een Power Poppy afdrukje ook gebruikt in de
potlodenles.
Ik heb de afbeelding ingekleurd met Prismacolor potloden.

Hier is mijn potlodenkleursel van deze maand:


I really enjoyed this lesson and loved the time it took to colour.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Onwijs weer genoten van deze les en de tijd die 
ik al kleurend kon doorbrengen met deze les.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 15 maart 2018

Aurorawings Showcase

Hi everyone,
Today I am so excited and honoured
as I got to play with two lovely new
sprites that are showcased today on the

The sprites are such a lovely addition to the
Aurorawings stamps and it seems they are 
just getting cuter and cuter with every
showcase.

First I am showing you this lovely new sprite:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag ben ik trots dat ik jullie 2 nieuwe sprites mag 
laten zien waarmee ik heb mogen spelen.
De nieuwe digis worden vandaag getoond op het 

De sprites zijn een hele mooie aanvulling op het
Aurorawings assortiment.
Het lijkt wel alsof ze steeds schattiger worden 
met de tijd.

Als eerste wil ik jullie deze nieuwe sprite voorstellen:


This one is so whymsical and supercute.
It is called Unicorn Sprite
You can find this lovely digi in the 
Auroawings shop here and here.
You can also find this lovely digi in the 
Aurorawings Etsy shop here and here .

My digi was coloured with copics.
I wanted to use a different colour than grey as
shadowcolour, so used BV colours instead.
As I wanted to look the inside of the ears darker,
I used some C colours.
The same C colours are also used in the hoofs.
I added glitter to unicorn as the Sprite wears it as outfit.
Used my white gelpen for this.
With the manes I wanted to do something different
as I did want to add colour to the image and outfit.
This way it would match more with the design papers.
So I used several gentle pastel colours to colour the manes.

Here is the card I made with this cute image:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze digi is zo sprookjesachtig en zo lief.
De digi heet
Je kunt deze digi bij de Aurorawings shop hier en hier kopen.
Deze lieve digi vind je ook in de
Aurorawings Etsy winkel hier en hier .

Mijn digi is ingekleurd met copics.
Ik wilde graag een andere kleur dan grijs nemen
als schaduwkleur.
De schaduwkleur bij deze digi zijn BV kleurtjes.
Omdat ik de binnenkant van de oren donkerder wilde
kleuren, heb ik C kleurtjes boven op de BV gebruikt.
Dezelfde C kleurtjes heb ik naderhand op de hoefjes gebruikt.
Met een witte gelpen heb ik glitter aangebracht op het pakje.
Met de manen wilde ik eens iets anders proberen.
Ik wilde graag kleur toevoegen aan het afdrukje zodat het beter 
bij het achtergrond papier zou passen.
Ik heb pastel kleurtjes gebruikt voor de manen.

Hier is de kaart die ik gemaakt heb met dit lieve afdrukje:


Papers are from Joy! crafts.
The Shape is a die from Studiolight.
The text Celebrate is from a Studiolight stamp and die set.
I stamped the text with white Stazon on craft.
My second creation of today is another lovely
new sprite called Easter Bunny sprite
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het papier is van Joy! crafts.
De kaartvorm is een stansje van Studiolight.
De text Celebrate is van een Studiolight stempel en stans set.
De tekst heb ik met witte Stazon op het kraftpapier gestempeld.

Mijn tweede creatie van vandaag is opnieuw een lieve sprite
genaamd Easter Bunny sprite


A perfect digi for some Easter cards.
You can find this digi in the Aurorawings store here and here.
You can also find this digi in the Aurorawings
Etsy store here and here.

Mine is coloured with copics.
I tried to create a fluffy look on the bunny custome.
I also wanted to match the colours of the paper in the eggs
and used colours that matched to them.

Here is my creation with this cute digi:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Een perfecte digi voor Paaskaartjes.
Je kunt deze digi kopen bij de Aurorawings winkel hier en hier.
Tevens kun je deze digi kopen bij de Aurorawings
Etsy winkel hier en hier.

Ik heb deze digi gekleurd met copics.
Het konijntje heb ik getracht langharig en knuffelig te maken.
Tevens wilde ik dat de kleurtjes van het papier in de eieren 
terugkwamen.
Ik heb kleurtjes gebruikt die goed bij elkaar passen zodat het
een beetje monocrome lijkt :)

Hier is mijn creatie met deze digi:


At a craftshow I took an big ovale die home with
me from Studiolight. 
I used two diecuts from kraft paper to create 
this basket.
The front  half egg form is drawn in first on
 the papers and then cut with scissors.
The papers are from Pion Design.
Inside is a chocolate bunny treat :)
Of course I had to use a (naughty) cat on this creation too.
Here it seems as if the kitty wants to jump
 right into the nest of eggs :)
The dotted egg on the left is a wood embelishment.

Here is a closeup of the creation:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op een beurs heb ik een grote ovale stans gekocht van Studiolight.
Het bakje is ontstaan door twee van deze stansjes op kraftpapier.
De voorste helft, het halve ei, is 
eerst getekend met potlood en daarna geknipt met een schaar.
Papier is van Pion design.
Binnenin is een zakje gevuld met chocolade haasjes.
Natuurlijk is ook een (ondeugend) katje te vinden 
op deze creatie.
Het lijkt alsof het katje in de eierenhoop wil springen.
Het gestippelde ei aan de linkerkant is een houten embelishment.
Hier is een closeup van de creatie:


I hope you enjoyed this long post as much as I did
in colouring and creating.

Last but not least a big thank you to Mitzi.
Without her talent and eye for detail the images
would look differently.
It was an honour for me to be part of this Showcase.

Need more inspiration with the Aurorawings images ?
Check the Aurorawings Facebook group
or join in / take a peek at the creations of the designers at the

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik hoop dat jullie van deze wat langere post genoten hebben.
Net zoals ik bij het kleuren en maken.

Tenslotte wil ik graag Mitzi van harte bedanken.
Zonder haar talent en oog van detail zouden
de digis anders uitzien.
Het was een eer voor mij mee te mogen helpen bij deze Showcase.

Meer inspiratie nodig met de Aurorawings afdrukjes ?
Neem een kijkje op de Aurorawings Facebook group
of doe mee / neem een kijkje op het 

Superbedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

zaterdag 10 maart 2018

Aurorawings

Hi everyone,
Today I want to share a lovely new image with you
from Aurorawings.
She recently arrived in the store and I just had to
colour this cute sprite:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een nieuw afdrukje aan jullie laten
zien van Aurorawings.
Ze is sinds kort te verkrijgen in de winkel en
ze is zo lief, ik moest haar gewoon kleuren.


She is coloured with copics.
Shamrock sprite is the name of this lovely image.
You can find this sweet one here and here.

This is the card I made with this cute one:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze is ingekleurd met copics.
Shamrock Sprite is de naam van dit lieve afdrukje.
Je kunt haar hier en hier kopen.


I used a new cat stamp set and black glitter embossing powder
I braught back from my trip to a crafshow.
Paper is from Joy! crafts.

I wanted to give the attention to the image.
So, I made a CAS card.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb een nieuwe kattenstempel en zwart glitter
embossingpoeder gebruikt.
Dit heb ik onlangs meegenomen van een beurs.
Papier is van Joy! crafts.

Ik wilde graag alle aandacht laten uitgaan naar het afdrukje.
Daarom heb ik de achtergrond sober gehouden en een CAS kaartje gemaakt.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot een volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 8 maart 2018

Little Miss Muffet Stamps DT

Hi everyone,
This week is challenge week
at Little Miss Muffet.

I love making summer cards and with the
lovely mermaids from LMMS that is easy.
This week I choosed Polka Dot Pals Ohnicio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Deze week challenge week bij
bij het Little Miss Muffet.

Ik hou van zomerkaartjes en met de leuke 
zeemeerminnen van LMMS is dat makkelijk te maken.
Deze week heb ik gekozen voor  Polka Dot Pals Ohnicio.


You can buy her here.
She is coloured with copics.
And this is a card I made with her:
----------------------------------------------------------------------------------------
Je kunt deze digi hier kopen.
Ze is ingekleurd met copics.
Dit de kaart die ik met haar gemaakt heb:


Papers are from a Noor! Design block.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Papier is van een Noor! Design papierblok.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

maandag 5 maart 2018

Aurorawings DT Stella

Hi everyone,
There is still time to enter the
Aurorawings challenge that has started.
Theme is:
It should not be difficult to find bingo 
with these options, you can also use the colours to create bingo.

For this challenge I picked an image I loved from the 
beginning I saw it, even though it is not a cat image :)
I love when Mitzi draws animals, they are
always so darn cute and this cute puppy is 
no exception.
The one I picked is year of the dog.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een kaartje met jullie delen dat ik
gemaakt heb als reminder voor de bingo challenge die
recentelijk op het Aurorawings blog gestart is.
De uitdaging is:
Met de opties boven is het echt niet moeilijk Bingo te maken.
Je mag ook de kleuren gebruiken voor bingo.
Voor mijn kaartje heb ik een afbeelding gekleurd die ik
vanaf het begin dat ik ze zag, onwijs lief en prachtig vond.
Zelfs al is het geen kattenafbeelding :)
Mitzi tekent de dieren altijd zo lief en snoezig
en deze puppy is dit ook.
Hij heet year of the dog:


This image is coloured with copics.
I always love when I know more of the background of
a stamp and Mitzi told us that the symbol on the left
is Chinese for dog. The blossom are plumrose blossoms.
The dog is an Akita.
As always, everything fits so well together and it was 
such pleasure to colour this image.
Originally I wanted to colour the ring surrounding the image red,
but somehow it was too strong colour compared to the 
delicate blossoms.
The dog and blossoms are all coloured in the
colours that the Akita can have and the plumrose blossoms have.

You can find this sweet image here and here
For the challenge, I used the bingo:
lace - ribbon - flowers
yellow - pink - blue
And here is the card I made:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingekleurd met copics.
Ik vind het altijd interessant achtergronden te weten 
van een digi en Mitzi vertelde ons dat het symbool aan
de linkerkant hond betekent in het Chinees.
De bloesems zijn pruimenbloesems.
De hond is een Akita.
Zoals altijd, past alles weer zo mooi bij elkaar en is 1 geheel.
Het was heel ontspannend deze afbeelding te kleuren.
Eigenlijk wilde ik de ring rondom de afbeeldingen rood kleuren,
maar dat vond ik niet mooi passen bij de kleur en de aard van de 
bloesems.
De kleuren van de bloemen en de hond zijn kleuren die 
de hond en de bloemen in het echt ook hebben.

Je kunt dit afdrukje hier en hier kopen.

Ik heb de volgende bingo gevonden bij mijn kaartje:
lace - ribbon - flowers
yellow - pink - blue
En hier is het kaartje wat ik gemaakt heb:


I kept the card simple as I wanted the image to remain the center focuss.
I tried several things to add but none of it seemed to fit.

Hope when time you can join us, 
need more inspiration,
check out the Aurorawings Facebook Group or the Aurorawings Showcase blog.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb de kaart eenvoudig gehouden omdat ik het afdrukje goed 
tot zijn recht wilde laten komen.
Ik heb verschillende frutsels geprobeert, maar op de een 
of andere manier paste niets echt goed.

Ik hoop dat jullie gezellig meedoen met de challenge.
Heb je meer inspiratie nodig, neem dan een kijkje op de 

Superbedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
liefs,
Marion

donderdag 1 maart 2018

Monthly Marker Class February Kit and Clowder

Hi everyone,
Today I want to share my monthly marker class
from Kit and Clowder.
This month it is a lovely flower image from Power Poppy Stamps.
I had a lot of fun colouring this one.
Here is my marker colouring for this month:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn maandelijkse marker les 
met jullie delen die ik elke maand ontvang van 
Kit and Clowder.
Deze maand is het een afdrukje van Power Poppy.
Het was superleuk deze bloemenstempel te kleuren.
Hier is mijn maandelijkse les:


Coloured with my copics.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time.
Happy crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingekleurd met copics.

Superbedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion