.

Volgers

donderdag 20 februari 2020

Kleuren met potloden DT

Hi everyone,
Today I want to share a project with you all
that I made for the Kleuren met potloden blog.
It is another sweet animal I coloured with 
Colin Bradley Art instructions.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een project met jullie delen 
dat ik gemaakt heb voor het Kleuren met potloden blog.
Het is opnieuw een lief diertje gekleurd aan de hand
van aanwijzingen van Colin Bradley Art.


I used Pitt Pastel pencils for my image.
White areas: 101 - 103 - 230 - 233 - 181 - 199
Black areas:  230 - 233 - 181 - 199 
Eyes: 101 - 103 - 177 - 187 - 283 - 199 - 230 - 181 - 233
Brown areas: 103 - 113 - 187 - 283

Thank you so much for visiting this blog today.
Happy crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb Pitt pastel potloden voor mijn project gebruikt
Witte gebieden: 101 - 103 - 230 - 233 - 181 - 199
Zwarte gebieden:  230 - 233 - 181 - 199 
Ogen: 101 - 103 - 177 - 187 - 283 - 199 - 230 - 181 - 233
Bruine gebieden: 103 - 113 - 187 - 283

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer
Liefs,
Marion

zondag 16 februari 2020

Kit and Clowder Monthly Pencil class January 2020

Hi everyone,
Today I want to share my monthly pencil class
January 2020 from Kit and Clowder with you all.
I used Prismacolor pencils for my colouring.
The image that was used this month is from Powerpoppy Stamps.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn maandelijkse les januari 2020
met jullie delen van Kit and Clowder.
Ik heb dit keer Prismacolor potloden gebruikt voor dit kleursel.
Het afdrukje wat ik deze maand gebruikt heb
is afkomstig van Powerpoppy Stamps.


Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------
Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 6 februari 2020

Stamps by Aurorawings Showcase DT

Hi everyone,
Today is a special day as more lovely images are added
to the Stamps by Aurorawings collection.
to see more inspiration and see what my fellow teammies created
with the new images.

Let me start with a new digi from the Zodiac range.
This one is Aries.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag is een speciale dag want vandaag worden 
afbeeldingen toegevoegd aan de 
Stamps by Aurorawings collectie.
Neem gerust een kijkje op het 
voor meer inspiratie en om te zien wat mijn mede teamgenootjes
met deze nieuwe afbeeldingen gemaakt hebben.

Ik start met een nieuwe digi van de Horoscoop serie
genaamd Aries (ram):


I love this new range and it was so much fun colouring this image.
I went with my feeling with choosing my colours.
After colouring sparkle was added with my Signo white pen and my white pencil.
The jewelry of Aries looks so sparkly as was my intention.
This image is coloured with copics.
It is 9 bij 12 cm, so not very large, but I wanted this image to fit
into this frame:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik vind dit echt een fantastische gave serie en het was zo gaaf deze te kleuren.
Ik heb de kleuren van Aries op mijn gevoel gekozen.
Na het kleuren heb ik met mijn Signo white pen en mijn witte potlood
glitter aangebracht.
Met name de juwelen die Aries draagt ogen zo schitterend nu, zoals
in mijn bedoeling lag.
Dit afdrukje is ingeklerud met copics.
Het is 9 bij 12 cm, niet zo heel groot, maar ik wilde dat dit afdrukje
paste in dit frame:

Recently I was lucky to find a few new photoframes at a local store, the above
is one of them.

With this image I also created a label, where the image is even tinier.
Hight of the label is 11 cm, image length is aprox 9 cm high.
These images are so perfect to use in a smaller size as gift tags.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Recentelijk had ik geluk en vond ik een paar nieuwe fotoframes bij
een lokale winkel.
De bovenstaande is er 1 van.

Met dit afdrukje heb ik ook een label gemaakt, waar het afdrukje
zelfs nog kleiner is.
Totale hoogte van e label is 11 cm en de hoogte van het
afdrukje is slechts ongeveer 9 cm hoog.
Deze afdrukjes zijn echt heel leuk te gebruiken als kadolabel.


Coloured with Prismacolor pencils.
The sides are painted white with white structure paste.

There are also some new Sprites added to the store.
Let me start with Mouse Sprite.
----------------------------------------------------------------------------------------
Gekleurd met Prismacolor potloden.
De witte zijkanten zijn wit gemaakt met witte structuurpasta.

Er worden ook weer een paar nieuwe Sprites toegevoegd aan de winkel.
Ik start met Mouse Sprite:


This one was so cute and adorable.
It is coloured with copics.
This is the creation with this gorgeous Mouse Sprite:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze is echt zo schattig en lief.
Ingekleurd met copics.
Dit is de creatie met deze lieve Mouse Sprite:


There are some detailed pics as well :)
----------------------------------------------------------------------------
Ook enkele details foto's zijn gemaakt :) 


On the paper from Studiolight, patterns are added
by using stamps and stencils.
The swirl is stamped with Versamark and then using sprakling white
embossing powder. In real life this gives such sparkle, you can see
it only minor in this pic sadly.
The darker circulair image is made with a stencil and with distress oxide 
Grounded Espresso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op het papier van Studiolight zijn patronen aangebracht
door middel van stempels en sttencils.
De swirl is gestempeld met Versamark en daarop witte glitter embossing poeder.
In Het echt glanst dit mooi, het is maar gedeeltelijk te zien op de foto helaas.
Het donkere, circelvormige figuur is gemaakt met een stencil en 
met distress oxide Grounded Espresso.


I also tried something new, creating moss.
Using two colours of Yosun Moss to make it look like real moss.
The bricks are made with a stencil and paste.
I got this idea from Jenine and could not wait to try this.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb tevens iets nieuws geprobeerd, 
namelijk het creeëren van mos.
Twee kleurtjes van Yosun Moss zijn gebruikt zodat het mos echt lijkt.
De stenen zijn gemaakt met een stencil en met pasta.
Ik heb dit idee opgedaan bij Jenine en kon niet wachten het een keer te proberen.


There are two tiny labels added, I loved that the labels
were big enough to have the pictures of the flowers.
The labels are from Joy! crafts.
Lastly some closeups of the individual pages
of this die from Studiolight before moving on to the next Sprite:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er zijn twee kleine labels aan de creatie toegevoegd.
Ik vond het gaaf dat de labels groot genoeg voor
de afbeeldingen van de bloemen.
De labels zijn van Joy! crafts.
Tenslottte enkele closeups van de afzonderlijke pagina's
van deze Studiolight stans, voordat de volgende Sprite
zijn introductie krijgt.I also made another card very CAS with this sweet Mouse Sprite:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tevens met dit lief muisje een andere CAS kaart gemaakt: 


The text is taken from Jenines Mindfull Art booklet.
It is Dutch and it says: just when the caterpillar thought his life
was over, he turned into a butterfly.
The image is coloured with Prismacolor pencils.

The next sprite is called Phlox Sprite:
--------------------------------------------------------------------------------------------
De tekst is van het boekje van Jenine's Mindfull Art.
Het afdrukje is ingekleurd met Prismacolor potloden.

De volgende sprite heet Phlox Sprite:


Coloured with copics.
This time a two tone look was created for the front side of the
hair, as they looked like leaves to me.
However, colouring all hair green, would have drawn the attention
away from the green accents in the clothing,
As this flower comes in real life in a lot of colours,
the bouquet has a different colour than the sprite.
This is the creation with Phlox Sprite:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gekleurd met copics.
Dit keer is een two tone look gecreeërd voor de pony, 
omdat voor mij leken op bladeren.
Maar alle haren groen kleuren, zou de aandacht 
weglokken van de andere groene accenten in de kleding.
Omdat deze bloem in het echt in heel veel kleuren voorkomt,
heeft het bouquet andere kleuren dan de sprite.
Dit is de creatie met Phlox Sprite:


Using an older die from Studiolight.
The text is taken from Jenine's mindfull art textbook.
Papers are from Studiolight.
As the paper is so beautifull, I kept my creation simple.
Here are close ups of the three individual tickets:
----------------------------------------------------------------------------------
Een oudere stans van Studiolight is hier gebruikt.
De text is genomen van Jenine's mindfull art textbook.
Papier is van Studiolight.
Omdat het papier zo mooi was, heb ik mijn creatie eenvoudig gehouden.
Hier zijn close ups van de 3 tickets, elk afzonderlijk:
I also created a label with this image:
-----------------------------------------------------------------------------------
Met dit lief afdrukje heb ik ook een label gemaakt:


This one is also tiny.
The white sides are made with white structure paste.
Image is coloured with Prismacolor pencils.

Last but not least, introducing Tulip Sprite 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dit is ook een kleine tag.
De witte zijkanten zijn gemaakt met witte structuurpasta.
Het afdrukje is ingekleurd met Prismacolor potloden.

En tenslotte, last but not least, Tulip Sprite 2:


This cute one is printed in the no lines technique and is
coloured with Prismacolor pencils.
As tulips come in such variety of colours, several
colours are added to the bouquet this Sprite is holding
instead of colouring them all red.
This is the card I made with her:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Deze lieve digi is geprint in een no lines techniek en is 
gekleurd met Prismacoloor potloden.
Omdat tulpen in zoveel kleuren voorkomen,
heb ik het bouquet in diverse kleuren gekleurd wat
deze Sprite in haar handen heeft.
Dit is de kaart die ik met haar gemaakt heb:


It is my second page in my art journal.
My first page will be shown soon as I worked ahead.
The page above is left plain white, however rice paper is added.
The square green block with the cat on it.
After the glue dried, some templates were used with 
grounded espresso distress ink.
The swirls are stamped with Versamark and a black, shiny 
embossing powder is used.
Here is a closeup:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Het is mijn tweede pagina in mijn Artjournal.
De eerste pagina zal ik op een later tijdstip laten zien,
ik heb iets vooruit gewerkt.
De pagina op zich heb ik wit gelaten, maar het groene papier
met het katje is rice paper.
Nadat de lijm gedroogd was, heb templates gebruikt samen met 
grounded espresso distress inkt.
De krullen zijn gestempeld met Versamark en bewerkt met 
zwart glitterend embossing poeder.
Hier is een close-up:


You can see a bit of the shimmery black embossing powder as well.
Frantage was also added to the background.
As tulips are linked to my birthcountry, this image 
is special to me.
A second creation is made with this cute image, this time
a pinkish colour is choosen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Je kunt iets zien van de glans van het zwarte embossing poeder.
Frantage embossingpoeder heb ik ook gebruikt op de achtergrond.
Omdat tulpen met Nederland verbonden zijn, is deze lieve Sprite
me extra dierbaar.
Een tweede creatie met dit lieve afdrukje heb ik gemaakt,
dit keer heb ik voor de rose kleure gekozen:


This image was coloured with copics.
This lovely Sprite is used to brighten a bookmark:
------------------------------------------------------------------------------------------
Het afdrukje is ingekleurd met copics.
Ik heb het gebruikt om een boekenlegger te versieren/maken:


The last Sprite coloured and created with is called Koala Sprite.
Just look at this sweetheart:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De laatste Sprite die ik gekleurd heb heet Koala Sprite.
Kijk toch eens hoe schattig deze is:


Mine is coloured with copics.
Mitzi is so genorous to offer a gift with purchase this release.
This Koala Sprite is like a cherry on top whilst purchasing other
lovely images.
Read more about the details at the end of my post about this
gift with purchase and the conditions aplied.
This is the card I made with this lovely Koala Sprite:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mijn afdrukje is ingekleurd met copics.
Mitzi is zo lief deze digi tijdelijk als geschenk bij aankoop te doen.
Lees op het einde van dit bericht wat de voorwaarden hiervoor zijn.
Een prachtig kersje op de slagroom als je het mij vraagt.
Dit is de kaart die ik met deze lieve Koala Sprite gemaakt heb:


The card is created with natural colours and background in mind.
In a Mintay paperblock this leaves papier was found.
The corrugated cardstock is brushed with white structure paste .
Three kitties are added this time, it seems they are playing :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
De kaart is met natuurlijke kleurtjes gemaakt.
In een Mintay papierblok vond ik het designpapier.
Het karton heb ik gebrushed met witte structuur pasta.
Drie kleine katjes heb ik toegevoegd, het lijkt alsof ze spelen :)


The leave embelishment is my final touch attached on a cord.
----------------------------------------------------------------------------------------
Aan een touwtje de final touch, een blad embelishment:


Underneath the corrugated cardstock, using green cardstock
which was punched with a Martha Stewart edge punch to create
a lacy look.

My final creation for today is a collage card with all 4 new sprites:
------------------------------------------------------------------------------------------
Onder het ribbelkarton heb ik groen cardstock gebruikt.
Van te voren heb ik dit met een oudere Martha Stewart pons bewerkt.

Mijn laatste creatie voor vandaag is een collage met alle 4 de sprites:


Paper and die are from Studiolight.
Images are coloured with copics. 
The card size is A5, however the images are only 6,5 cm in hight.

There is also discount code you can use:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Papier en stans in van Studiolight.
Afdrukjes zijn ingekleurd met copics.
De kaarthoogte is slechts A5, de afdrukjes zijn slechts 6,5 cm groot.

Hier zijn de discount codes die je gebruiken kunt:Ready to go shopping ?
These are the orderlinks of the images:
Stamps by Aurorawings store:


There is more though, Mitzi is so kind to give Koala Sprite as
gift with purchase, here are the details:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Klaar om te gaan shoppen ?
Dit zijn de bestell links:
Stamps by Aurorawings store:


Er is meer .... Mitzi is zo lief om Koala Sprite als geschenk bij
een bestelling te geven.
Zie hier voor de voorwaarden:


It has been a long post, filled with pics.
However before ending this post I wanted to say 
a special thank you to Mitzi, for sharing her creativity and creating
such sweet, loving images. Feeling proud to be part of her DT team
and get to play with them.

If you want more inspiration, check out

Thank you for reading all the way to the end.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
--------------------------------------------------------------------------------------
Het was een lange post, gevuld met foto's.
Voordat ik deze post beëindig, wil ik graag 
een speciaal bedankje aan Mitzi geven, dat ze haar creativiteit deelt en 
zulke lieve, prachtige afbeelding maakt. Ik ben nog steeds enorm
trots dat ik deel uitmaak van haar DT team en met haar afdrukjes mag creeëren.

Wil je graag meer inspiratie ?
kijk dan eens op deze Facebook groep:

Dank jullie wel dat jullie deze post tot het einde gelezen hebben.
Tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

maandag 3 februari 2020

Stamps by Aurorawings Facebook Challenge DT

Hi everyone,
Today I want to share a project with you that I made
with a lovely Sprite from Stamps by Aurorawings.
It is called Tulip sprite.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een project met jullie delen dat ik gemaakt
heb met een lieve Sprite van Stamps by Aurorawings.
Ze heet Tulip Sprite:


My image is coloured with copics.
You can find this sweet Sprite here.

This is the postmark I made with this cute one:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijn afdrukje is ingekleurd met copics.
Je kunt deze lieve Sprite hier vinden.

Dit is de postzegel die ik met deze lieve digi gemaakt heb:


Paper and postmark die are from Studiolight.
Text is taken from Jenines Mindfull Art booklet.

This is also my entry for the Stamps by Aurorawings Facebook Challenge
that started today.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papier en postzegelstans zijn van Studiolight.
De tekst is genomen uit een boekje van Jenine's Mindfull Art.

Dit is tevens mijn inzending voor de Stamps by Aurorawings Facebook Challenge
die vandaag van start gaat.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

zaterdag 1 februari 2020

Kit and Clowder Monthly Marker class January 2020

Hi everyone,
Today I want to share my latest monthly class colouring
with you all.
I coloured mine with copics.
Image this month is from Powerpoppy.
I loved colouring this lovely image and had a lot of fun.
Looking forward to next month.
Here is my colouring:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn nieuwe kleursel laten zien met de
maandelijkse les.
Ik heb mijn les ingekleurd met copics.
Het afdrukje is afkomstig van Powerpoppy.
Ik vond het weer erg leuk mee te kleuren met dit afdrukje.
Ik kijk alweer uit naar de volgende maand.
Hier is mijn kleursel :


Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------
Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion