.

Volgers

vrijdag 23 augustus 2019

Kit and Clowder Marker Class August 2019

Hi everyone,
That time of the month again and I 
finished this one in time yay !
The image is drawn and created by Kit and Clowder.
I loved colouring this class and proud of how it turned out.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Het is weer de tijd van de maand en weer een les af
en binnen de maandelijkse termijn, joepie !!
Het afdrukje is gemaakt door Kit and Clowder.
Ik heb van deze les genoten en trots op hoe het geworden is.


Copics are used in this painting.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
------------------------------------------------------------------------------------------------
Copics zijn het kleurmedium wat hier gebruikt is.

Superbedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

maandag 12 augustus 2019

Kleuren met Potloden DT

Hi everyone,
Today I want to share a creation with you
that I made for the Kleuren met potloden blog.
I used a supercute image from Di's Digistamps.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik een creatie met jullie delen wat ik 
gemaakt heb voor het  Kleuren met potloden blog.
Ik heb een superlief afdrukje gebruikt van Di's Digistamps.


I coloured the image with my Prismacolor pencils.
Sadly I did not write down the colours I have used.
However, if you are a regulair follower, the colour
combos are my standard blends I used.
This is the card I made with this supercute image:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het afdrukje is ingekleurd met Prismacolor potloden.
Helaas heb ik dit keer niet de kleurtjes opgeschreven
die ik gebruikt heb.
Als je echter een trouwe volger bent, het zijn de standaard
kleurschakeringen wat ik bij het inkleuren gebruikt heb.
Dit is het kaartje wat ik met dit lieve afdrukje gemaakt heb:


Design paper is from Magnolia.
The saying is made with my Wordpunch.
(Thank you Lynn for the inspiration)
As I used bright colours in my colouring,
I wanted to transfer those to the rest of the card, 
without loosing the soft pink of the paper.
Therefor I used several bright colours for the color word.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design papier is van Magnolia.
De zin is gemaakt met mijn Wordpunch.
(Dank je Lynn voor de inspiratie)
Omdat ik fellere kleurtjes in mijn kleursel gebruikt heb,
wilde ik dit ook naar de rest van de kaart overdragen, 
zonder dat de lieve zachte kleur van het achtergrond papier in het 
geding kwam.
Daarom heb ik diverse fellere kleurtje gebruikt voor het color woord.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 8 augustus 2019

Aurorawings Showcase DT

Hi everyone,
Today is a superexciting day as I am
honoured to show you the new arrivals from Aurorawings stamps.
There are the last of the Zodiac sprites and two new Christmas sprites
to welcome today.
Here is a peek at the 4 new Zodiac sprites:


Most images are coloured with copics today, but there are also 
images coloured with pencils.
Do check out the Aurorawings Stamps Showcase blogpost for more inspiration.

Lets start with the last adds to the Zodiac sprites.
The first one I want to share is Pisces.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag is een bijzondere dag want ik voel me geëerd dat
ik jullie nieuwe sprites van Aurorawings stamps mag laten zien.
De eerste set die ik laat zien zijn de nieuwe en ook laatste toevoeging
van de horoscoop sprites.
De andere set zijn twee nieuwe kerststempeltjes.
Hier zijn de 4 nieuwe horoscoop sprites:


De meeste afdrukjes zijn vandaag gekleurd met copics,
maar enkele zijn met potloden gekleurd.
Neem gerust een kijkje op het
 Aurorawings Stamps Showcase blogpost 
voor meer inspiratie met deze lieve stempeltjes.

De eerste nieuwe stempel die ik jullie wil laten zien is van de horoscoop sprites,
vissen:


When I saw this image, I had so many colouring ideas in my head.
Made two creations for this showcase, with different colour combos.
Both coloured with copics.
As Mitzi's wonderfull drawings have such detail,
I printed one at actual size and coloured this.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toen ik dit afdrukje zag, had ik heel veel kleurideetjes in mijn hoofd.
Van deze stempel heb ik twee creaties voor deze Showcase gemaakt, elk
met een andere kleurencombo.
Omdat Mitzi's afdrukjes altijd zo veel details bevatten,
heb ik 1 op ware grootte geprint en ingekleurd:


The colour combos are orange / yellow and purple/aqua.
These are such wonderfull combos to use.
To create so both pisces belong together, like the yin-yang symbol,
 I coloured some of the details on the head in the colour
of the other pisces colourcombo.
Here is how it looks once framed:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De kleurencombo's zijn oranje/geel en paars/aqua.
Altijd geweldige kleurencombis vind ik.
Om het zodanig te laten lijken dat de beide vissen bij elkaar behoren,
zoals het yin-yang symbool, heb ik enkele details op het hoofd gekleurd
met de kleuren van de andere vis.
Hier zie je hoe het afdrukje ingelijst is:


This is my second creation with this adoring image.
-----------------------------------------------------------------------------------------
En dit is mijn tweede creatie met dit lieve afdrukje:


When I saw this image, several colour combos came to my mind, this is one
of them.
Here is a closeup of the colouring with copics:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toen ik het afdrukje zag, had ik meteen diverse kleurencombos in mijn
hoofd en dit is er 1 van.
Hier is een closeup van de copic kleuring:


The symbol Pisces also contains the colours used in this drawing.
The next image from the new Zodiac signes is Carpricorn:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het symbool vissen omvat ook de kleuren die ik in dit
afdrukje gebruikt heb.
Het volgende afdrukje is de tweede van de horoscoop familie,
steenbok:


This one is coloured on kraft with Prismacolor pencils:
----------------------------------------------------------------------------------------
Deze lieverd heb ik met Prismacolor potloden op kraft gekleurd:


Loved colouring the fur and the tail of this sweet image.
So much fun always colouring them and creating with them.
This is the card I made with this image:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik vond het enorm leuk de vacht en de staart te kleuren van dit lieve afdrukje.
Het is altijd veel plezier deze nieuwe afdrukjes te kleuren en 
creaties met hun te maken.
Dit is het kaartje wat ik met dit afdrukje gemaakt heb:


This signe was the signe my grandfather was born.
It is special to me so I wanted to create a card that honours 
my grandfather and his wonderfull character.
He liked the simple things, so much fuzz on a card was not for him.

Next Zodiac sprite is also special to me, as it is my grandmothers signe.
Aquarius is the next signe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit teken was het horoscoop teken van mijn opa.
Het is speciaal voor me en ik wilde een kaartje maken
dat op mijn opa's karakter leek en hem eer aandeed.
Hij hield van eenvoud, dus veel frutsels of afleiding was niet voor hem.

De andere horoscoop sprite is ook speciaal voor me, 
het is het teken van mijn oma.
Waterman is het volgende teken:


Grandmother also liked the simple things, so in the near future I want to
create a card like my grandfathers card to place on their special place in my house.
For this showcase I used patterned paper though,
Yet simple in design:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma hield ook van simpele dingen, dus wil ik ooit nog eens een kaartje 
maken zoals mijn opa's kaartje en ze samen plaatsen bij hun plekje in ons huis.
Voor deze Showcase heb ik echter design papier gebruikt.
Maar ook weer eenvoudig gemaakt.


And a closeup of the colouring:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
En een closeup van het kleursel:


This image is coloured with copics.
The paper is from Magnolia.
As water themed signe, a water background with compas is used.

The last Zodiac signe to complete the range is
Sagittarius
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het afdrukje is ingekleurd met copics.
Papier is van Magnolia.
Omdat het een waterteken is, heb ik een
waterachtergrond met kompas gebruikt.

De laatste horoscoop sprite die de reeks compleet maakt is
boogschutter:


Here is my colouring of the lovely image:
-------------------------------------------------------------------------------------
En hier mijn kleursel:


Coloured with copics.
This is the star card I made with this image:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gekleurd met copics.
Dit is de sterkaart die ik met het afdrukje gemaakt heb:


Paper is also from Magnolia.

Last but not least as Christmas is aproaching fast....
Some lovely new Christmas sprites are 
introduced also in this new release:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook dit papier is van Magnolia.

En tenslotte omdat kerst toch korterbij komt.....
Enkele nieuwe kerstsprites zijn toegevoegd aan deze nieuwe serie:


The left one also comes in a sprite only version.
When I saw these images, the idea I saw whilst having
an outing came to my mind.
I always wanted to try this and now with these nostalgic images it seems 
like the perfect time to give this a try.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The linker sprite komt ook in een versie met alleen de sprite.
Toen ik deze afdrukjes zag, kwam het idee in mijn hoofd 
van iets wat ik ergens gezien had.
Ik wilde dit altijd proberen, wel met mijn eigen frutsels en deze nieuwe
nostalgische afdrukjes leken hier perfect voor.


With each of the new Christmas sprites I created a label
and coloured it only slightly with Prismacolor pencils.
An attempt to colour skin did not look nostalgic on the
dark craft, so left the skin uncoloured.
Here they are one at a time:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met elk van de nieuwe kerstsprites heb ik een label gemaakt
en slechts lichtjes ingekleurd met Prismacolor potloden.
Een poging de huid van de sprites geprint op het donkere kraftpapier te kleuren
was niet zo geslaagd, dus besloot ik de huid niet te kleuren.
Hier zijn de theelichtjes 1 voor 1:


This image is called Santa's little helpers.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Dit afdrukje heet Santa's little helpers:


Coloured with Prismacolor pencils.
The sprite only Santa's little helpers is next.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gekleurd met Prismacolor potloden.
Alleen deze sprite is het volgende theelicht wat aan de beurt is.


And just the colouring:
--------------------------------------------------------------
En alleen het label:


The last sprite to introduce is called Jingle bells sprite:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De laatste sprite voor deze showcase heet 
Jingle bells sprite:


And this is the tealight with this sweet image:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En dit is het theelicht met dit afdrukje:


Mitzi is so genorous to offer coupon codes to celebrate this new release:


Ready to go shopping ?
Here are the links to the new images section:
New release section at Aurorawings Stamps . com 
New Release section at Aurorawings Stamps on Etsy

Thank you so much for visiting this blog today.
A special Thank you toMitzi, for creating such 
delightfull sweet images and for having me 
on your team.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitzi is zo lief en bied een kortingsactie aan om de 
nieuwe toevoegingen te vieren:


Klaar om te gaan shoppen ?
Hier zijn de links naar de nieuwe adrukjes:
New release section at Aurorawings Stamps . com 
New Release section at Aurorawings Stamps on Etsy

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Een speciaal dank je wel aan Mitzi, omdat ze zulke lieve
afdrukjes creëert en dat ik deel mag uitmaken van haar team.
Tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

dinsdag 6 augustus 2019

Kit and Clowder monthly marker class July 2019

Hi everyone,
Today I want to share my monthly marker class
with you all.
It was so lovely colouring this one.
Coloured with copics.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn maandelijkse marker les met jullie delen.
Het was geweldig deze in te kleuren.
Gekleurd met copics.


It was a lot of fun colouring this cute image and love the outcome.
Looking forward to next month class.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het was superleuk dit afdrukje in te kleuren en ben trots op 
hoe het uitziet.
Kijk alweer uit naar de les van volgende maand.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

maandag 5 augustus 2019

Monthly marker class june Kit and Clowder

Hi everyone,
Today I would like to share my second colouring 
of the June marker lesson from Kit and Clowder.
Image is from Di's digistamps.
Coloured with copics.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn tweede kleursel met jullie
delen van de marker les van Kit and Clowder van de maand juni.
Het afdrukje is van Di's digistamps.
Gekleurd met copics:


As a compair, here are the two colourins next to one another:Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------
Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

vrijdag 2 augustus 2019

Handlettering cat

Hi everyone,
Today I want to share a new project with you all.
I made this as a gift and since it has been received,
I can share it with you all.
I was inspired by a handlettering magazine.
Used Prismacolor pencils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een nieuw projectje met jullie delen.
Ik heb dit gemaakt voor iemand die het inmiddels ontvangen heeft.
Daarom kan ik het nu met jullie delen.
Geïnspireerd door een handlettering tijdschrift.
Ik heb Prismacolor potloden gebruikt:


I also made a pic of the drawing whilst unframed:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier is een foto van het ontwerp zonder lijstje:


I loved making this one.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik vond het erg leuk deze te maken.

Superbedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion