.

Volgers

zaterdag 30 september 2017

Kit and Clowder Monthly Marker Class September

Hi everyone,
Today I want to share my second class project
from this months monthly marker class.
Doing the class a second time is a good excuse to colour 
but also it goes easier the second time.
The parts that I struggled with became
easier the second time.
Here is my colouring:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn tweede les project met
jullie delen van de maandelijkse marker les.
Altijd een goed excuus te kleuren als je
iets nog een keer wilt proberen.
Mij viel op dat het mij makkelijker afging de tweede keer.
De delen waar ik de vorige keer ietwat mee worstelde,
waren dit keer iets makkelijker te kleuren.
Hier is mijn kleursel:

It is lovely just to practise.
Here is a compair between my colourings:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Het blijft heerlijk te oefenen.
Hier zijn beide kleursels, ter vergelijking:

      

The first one on the left is the first try, the right picture is my second try.
Both are coloured with copics.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs, 
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De linkse tekening is mijn eerste poging.
De rechtse de tweede poging.
Beiden zijn ingekleurd met copics.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 28 september 2017

Little Miss Muffet Stamps DT

Hi everyone,
Inspirational week this week
at Little Miss Muffet Stamps.

I got this weeks inspiration from this sweet image:
--------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Inspiratieweek is deze week bij Little
Miss Muffet Stamps.

Mijn inspiratie kwam deze week van dit 
schattige meisje:


You can find this image here.
She is coloured with copics.
This is the card I made with her:
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je kunt haar hier vinden.
Ingekleurd met copics.
Dit is het kaartje wat ik met haar gemaakt heb:


Papers are from Maja Design.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het papier is van Maja Design.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

woensdag 27 september 2017

Daimond Painting

Hi everyone,
Today I want to share a project 
with you all that I have been working on
for a couple of months.
I was so happy I could make this one
as a special gift.
Size is 50 x 60 cm and I truly enjoyed 
every minute I spend on this.
Here is my project:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik een project met jullie delen
waar ik een paar maanden mee bezig ben geweest.
Ik was trots en blij dat ik dit maken mocht
als kado voor een speciaal iemand.
De afmetingen zijn 50 x 60 en ik 
heb van elke minuut genoten dat ik
hiermee bezig was.
Dit is mijn projectje:


I love that the details are so lovely in this painting.
It has a lovely glow but this is hard to catch on camera.

Thank you so much for visiting my blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ik vind het vooral gaaf dat de details zo mooi tot
zijn recht komen op deze painting.
Het heeft een mooie glans, maar dat is altijd moelijk 
vast te leggen op foto.

Superleuk dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

zondag 24 september 2017

Kit and Clowder Monthly Class Markers

Hi everyone,
Today I would like to share my
September Marker Class from Kit and Clowder.
It was fun doing as always.
This time, the leaves were tricky to me, 
but I still love that I gave it a try.
I also added some sparkle on the background
with white paint.
I will definately try this lesson again at some other time.
For now, this is my colouring.
My colouring is done with copics.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn marker september les met jullie delen
van Kit and Clowder.
Het was supergaaf dit te kleuren.
Dit keer waren de bladeren iets moeilijker voor me.
Maar ik heb een poging gewaagd.
Tevens heb ik de achtergrond laten glanzen
met witte verf.
Ik heb me voorgenomen deze les opnieuw te kleuren
op een later tijdstip.
Voor nu, is dit het eindresultaat, gekleurd met copics:


Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 21 september 2017

Little Miss Muffet Stamps DT

Hi everyone,
challenge week at Little Miss Muffet 
Stamps Challenge blog.
As always theme is anything goes.

For my inspiration I used Polka Dot Pals Amelia:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
challenge week bij Little Miss Muffet
Stamps Challenge blog.
Zoals altijd is de uitdaging alles mag.

Voor mijn inspiratiekaartje heb ik 
gebruikt:


 She is coloured with copics.
You can find this image here:
This is the card I made with her:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze is gekleurd met copics.
Je kunt deze stempel hier kopen.
Dit is het kaartje wat ik met haar gemaakt heb:


Paper is from October Afternoon.
Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papier is van October Afternoon.
Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

dinsdag 19 september 2017

Knitty Kitty DT

Hi everyone,
Recently there was a fox unicorn freebie
I was too late to enter the challenge, but
this little fox is too cute not too use.
Take a peek:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Recentelijk was een eenhoorn vosje als
freebie te verkrijgen op de 
Ik was te laat om met de challenge aldaar mee te doen,
maar dit vosje is te leuk niet te gebruiken :)
Kijk zelf maar:

Isn't this foxicorn adorable ?
It is coloured with copics.
Did you pass out on this freebie, it is in the Knitty Kitty Etsy store.
Click here for a direct orderlink.

Here is the card I made with this cute one:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Is dit eenhoornvosje niet schattig ?
Ingekleurd met copics.
Heb je deze freebie gemist ?
De digi is te verkrijgen op de Knitty Kitty Etsy winkel.
Klik hier voor de direct bestellink.


The cork letters are from a local store.
Paper is from Studiolight.
Frame is bought on a craftshow.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------
De kurk letters zijn van een lokale winkel.
Het papier is van Studiolight.
Het frame rondom de afbeelding heb ik
verkregen op een hobbybeurs.

Superbedankt dat jullie vandaag mijn blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

maandag 4 september 2017

Aurorawings DT Stella

Hi everyone,
Today starts a new Aurorawings challenge
Theme is anything goes

Do check out the challengeblog for some
inspiration and to see the lovely creations 
my fellow teammies made.

For this challenge I used for of the lovely 
Aurorawings images.
All of the images are coloured with copics.
First one is Primrose sprite:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag start een nieuwe challenge op het 
Aurorawings  challengeblog.
De uitdaging is dit keer alles mag.
Neem gerust een kijkje op het  challengeblog voor meer
inspiratie en om de mooie creaties van mijn medeteammies
te bewonderen.

Dit keer heb ik niet 1 maar 4 digis gebruikt van de 
supergave Aurorawings collectie.
Alle afdrukjes zijn met copics ingekleurd.
De eerste is Primrose sprite:


Available here
Second one is Butterfly sprite:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Je kunt haar hier kopen.
De tweede digi heet Butterfly sprite:


Available here and here
Third one is named Sunflower sprite:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Butterfly sprite kun je hier en hier kopen.
De derde digi die ik gebruikt heb heet Sunflower Sprite:


You can buy this image here and here
And the last one is a cat image called Cupcake Kitten:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Ook deze digi kun je op twee plekken kopen, 
hier en hier
De laatste digi die ik gebruikt heb is een kattendigi en is 
genaamd Cupcake Kitten:


You can buy this image here and here.
These four lovely images are used on little notebooks.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Je kunt deze digi hier en hier kopen.
Deze vier afdrukjes heb ik gebruikt op kleine notitieboekjes:


They are meant as a special little gifts.
This is how they will be presented, 
pic made before wrapping them up:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze worden als een klein kadootje gegeven.
Dit is hoe de ontvangers ze krijgen,
foto is gemaakt voordat ik het inpakte:


The chicken is a template from Dutchdoobadoo.
I used an older paperline from October Afternoon
on the parts of the chicken.
The red colour is velvet used.

Perhaps when time,you might join us in this challenge.
Should you need more inspiration,
take a peek here:

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het kippetje is een mal van Dutchdoobadoo.
Ik heb een ouder papierlijn van October Afternoon
gebruikt op delen van het kippetje.
De kleur rood is gemaakt van vilt.

Misschien als jullie tijd hebben, doen jullie gezellig
mee met de challenge.
Heb je inspiratie nodig, neem hier een kijkje:

Superbedankt dat je dit blog bezocht.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion