Volgers

donderdag 16 augustus 2018

Colouring flowers with Powerpoppy Stamps and Kit and Clowder

Hi everyone,
Today I would like to show you my
pencil colouring from the Powerpoppy stamp,
coloured with the lovely Kit and Clowder class
that was for free at the 20.000 member celebration.
This time I coloured it with Prismacolor premier pencils.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn potloden kleursel laten zien 
van de Powerpoppy stamp digi gekleurd met de video van 
Kit and Clowder ter ere van 20.000 Facebook leden.
Dit keer heb ik de les ingekleurd met Prismacolor premier potloden.


I had a lot of fun colouring this sweet image and loved
the control I had with my pencils.
I am just in time before the new class starts :) .

Thank you so much for visiting this blog today,
Untill next time,
Happy craffting and hugs,
Marion
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supergaaf deze in te kleuren en heel ontspannend.
Vond het supergaaf de betere controle die je had met dit
afdrukje tijdens het inkleuren met potloden.
Net op tijd klaar voordat ik met een nieuwe les start :)

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

dinsdag 14 augustus 2018

Monthly pencil class Kit and Clowder July 2018

Hi everyone,
Today I would love to share my monthly
pencil class colouring from Kit and Clowder.
Image is from Tiddly Inks.
Coloured with Prismacolor pencils.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn maandelijkse potlodenles van 
Kit and Clowder met julllie delen.
Afdrukje is van Tiddly Inks.
Ingekleurd met Prismacolor potloden.


Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

zaterdag 11 augustus 2018

Saturated Canary

Hi everyone,
Today I want to share a card with you that
I made with another lovely cute animal from 
Saturated Canary's Animal bundle.
------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik een kaartje met jullie delen
wat ik opnieuw gemaakt heb met een lief diertje
van Saturated Canary's Animal bundle.


It is coloured with copics.
Here is my card with this lovely animal:
------------------------------------------------------------
Ingekleurd heb ik het afdrukje met copics.
Dit is mijn kaartje met dit lieve hertje:


Paper is from Studiolight.
I kept the card very CAS since I loved the image that was on the paper
and adding was not standing out more than now.
I hope you have enjoyed seeing my card.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
---------------------------------------------------------------------------------------------
Het papier is van Studiolight.
Het kaartje is CAS gehouden omdat ik het plaatje goed tot
zijn recht wilde laten komen wat in het papier zat.
Ik hoop dat jullie mijn kaartje leuk vinden
en zie jullie graag een volgende keer terug op mijn blog.
Liefs,
Marion

donderdag 9 augustus 2018

Ceramic Halloween Bears

Hi everyone,
Today I want to share a ceramic project with you all.
I painted two sweet Halloween bears:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een keramiek projectje met jullie delen.
Ik heb twee lieve Hallloween beertjes gekleurd:


Here are both of them separately:
--------------------------------------------------------------------------
Hier zie je ze beiden afzonderlijk op de foto staan:It was a lot of fun colouring these two.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blijft onwijs leuk te doen.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

dinsdag 7 augustus 2018

Powerpoppy stamps

Hi everyone,
Today I want to share a colouring 
with you all I did with a lovely just released
Powerpoppy digistamp.
Colouring is done with Prismacolor pencils.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een kleursel met jullie delen.
Het afdrukje is nog niet zolang uit en is van Powerpoppy stamps.
Ingekleurd met Prismacolor potloden.


I love this sweet image and had a lot of fun colouring it.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik hou van deze afbeelding en ik had veel plezier
tijdens het inkleuren.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

maandag 6 augustus 2018

Aurorawings DT Stella

Hi everyone,
Today starts a new challenge at the 
Theme is easy to join:


Besides animals I love to colour Mitzi's sprites.
They are a lovely challenge I love to tackle.
This time I used this lovely sprite on a card:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag start een nieuwe challenge op het 
Dit keer is het erg gemakkelijk mee te doen:


Naast de lieve diertjes die Mitzi tekent vind ik 
het enorm leuk haar Sprites te kleuren.
Ze zijn steeds weer een mooie uitdaging die
ik graag inkleur.
Dit keer heb ik deze lieve sprite op een kaartje verwerkt:


She is called Snowdrops Sprite.
You can find this lovely image here and here.
Mine is coloured with copics.
I love two tone flowers so used this technique on this 
lovely sprite.

Here is the card I made with this lovely sprite:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze heet Snowdrops Sprite.
Je kunt deze lieve Sprite hier en hier kopen.
Ik heb haar ingekleurd met copics.
Ik kleurde de bloemen in twee kleuren die ik
in elkaar liet overvloeien.
Onwijs leuke techniek.

Hier is het kaartje wat ik gemaakt heb met deze lieve sprite:


The card is made with materials from a Studiolight card block.
I loved that the colours matched perfectly with my colouring.
I also added a shaker element on this card:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het kaartje is gemaakt met materiaal van de Studiolight kaartenblok.
Wat ik mooi vond is dat de kleuren van het papier zo goed overeenstemmen
met de kleuren van de Sprite.
Tevens heb ik een shaker element toegevoegd aan het kaartje:


I used a circle die set from Tonic.
I loved that the colour of this sequins set that I filled the bulb with
matched the colours so perfectly of the paper and the image.

Need more inspiration ?
Check out the 
or 

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb een circel stansset genomen van Tonic.
Geweldig was dat de pailletjes die ik had ook
weer mooi overeenstemden met de kleuren van het papier
en de Sprite.

Meer inspiratie nodig?
Kijk dan op :
of

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 2 augustus 2018

Knitty Kitty Digis DT

Hi everyone,
This month there is a special offer
at the Knitty Kitty Etsy shop.
This lovely image has 50% off regulair prize:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Deze maand heeft de Knitty Kitty Etsy shop
een speciale gereduceerde prijs van 50% op 
de onderstaande digi:


Isn't this a cute one ?
I could not resist and coloured this digi with copics:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik kon de verleiding niet weerstaan en 
heb deze digi met copics ingekleurd:


You can find this sweet image here.
This is the card I made with this lovely image:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Je kunt deze lieve digi hier kopen.
Dit is de kaart die ik met dit lieve afdrukje gemaakt heb:


The text Noel is made with a Dutchdoobadoo shape.
Paper is from Noor! Design.
The stars banner is an older die from Whiff of Joy that I
still love to use.
The stars paper that I used is very sprakly, but sadly this hardly 
shows in the picture.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De text Noel heb ik gemaakt met een Dutchdoobadoo mal.
Papier is van Noor! Design.
De sterretjes stans is een oudere stans van Whiff of Joy
wat ik nog steeds erg graag gebruik.
Het stansjespapier schittert mooi in het echt, maar
helaas is dit op de foto niet te zien.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

zondag 29 juli 2018

Kit and Clowder 20.000 members celebration class

Hi everyone,
I wanted to have another go at this
lovely Powerpoppy image with the lovely
class from Kit and Clowder.
Again I coloured with copics.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Ik wilde graag de laatste les met de supergave
Powerpoppy stamps nog eens kleuren.
Opnieuw met copic markers gekleurd.


Second time always turns out nicer :)
Same with this project.
Here is a comparison of the two:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De tweede keer lukt altijd beter :)
Dit geldt ook voor dit project.
Hier zie je de verschillen:


The one of the left is coloured first time,
the one on the left is second colouring.
Except the red I used same colours. 

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
--------------------------------------------------------------------------------------------
Links zie je de eerste poging en rechts
zie je de tweede poging.
Behalve de rode bloemen heb ik dezelfde kleurencombinaties gebruikt.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 26 juli 2018

Aurorawings Stamps new release post

Hi everyone,
Today is an exciting day.
Mitzi releases new digis and o my,
the sprites in this release are so cute.
I feel very blessed and proud I got to 
colour them and make some creations with hem already.
I should warn you, it is a long post this time :)
To see all the new digis , please visit the Aurorawings Showcase blog.

The first one I want to introduce is 
Succulent sprite:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag is een speciale dag.
Mitzi laat vandaag nieuwe digis zien en oooooo
de nieuwe sprites zijn zoooooo lief.
Ik voel me geƫerd en trots dat ik ze alvast
kleuren mocht en enkele creaties met ze maken mocht.
Kleine waarschuwing, het is een lange blogpost dit keer :)
Wil je alle nieuwe digis zien, ga dan naar het
Aurorawings Showcase blog.

De eerste die ik graag met jullie delen wil is
Succulent Sprite:


I tried to colour her in succulent colours.
Used copics to colour.
You can find this lovely sprite here and here in JPEG format.
You can fins this lovely sprite here and here in PNG format.

Mitzi's drawings are so filled with details that I
decided to print the images slightly larger and make
CAS cards with them so the details would pop up more.
With this lovely sprite I made the following cards, one CAS card 
and one layered card:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb getracht haar te kleuren in de originele kleuren.
Copics zijn gebruikt haar in te kleuren.
Je kunt deze sprite hier en hier kopen in JPEG bestand.
Je kunt deze sprite hier en hier kopen in PNG bestand.

Mitzi's digis zijn altijd zo vol van details, dat ik 
dit graag wilde benadrukken.
Dit deed ik door de afdrukjes iets groter dan normaal
te printen en CAS kaarten met hun te maken.
Ik heb met deze en nog een andere nieuwe digi 1 CAS kaart gemaakt
en 1 laagjes kaart.The second lovely new sprite is called
Forget me not sprite:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De tweede nieuwe sprite heet
Forget me not sprite:


This image is also coloured with copics.
You can find this sweet sprite here and here in JPEG format.
You can find this sweet digi here and here in PNG format.

I also printed this one slightly larger to give the
flowers more detailed colouring.
A CAS card was made with this image:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook dit afdrukje is ingekleurd met copics.
Je kunt haar hier en hier kopen als JPEG bestand.
Je kunt haar hier en hier kopen als PNG bestand.

Van deze digi heb ik alleen een iets grotere digi
geprint en een CAS kaart gemaakt:


And last but not least, as always with a 
new release, Mitzi had discount codes and this time
you can also earn a free image with your purchae, 
which is also the next sprite
I want to share with you.
Be quick, as this is a temporary offer.


The gift with purchase is Puppy sprite:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En tenslotte, zoals altijd bij een nieuwe release zijn er
kortingscodes. Dit keer echter kun je een extra digi
verdienen bij je aankoop.
Dit is tevens de nieuwe sprite die ik graag met jullie delen wil.
Wees er snel bij, het is een tijdelijk aanbod deze extra digi.


De digi die je kunt verkrijgen bij je aankoop heet Puppy sprite:Despite being a cat person, I was immediatly drawn to this lovely image.
It is so so sweet that I had to pick this one too for this release.
Coloured with copics.

Again on one creation I printed the image slightly larger,
the other creation is a layered card.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondanks dat ik een kattenmens ben, was ik meteen verkocht 
toen ik dit afdrukje zag.
Zo lief dat ik deze wel mee moest kleuren tijdens deze 
nieuwe release.
Met deze digi heb ik 1 CAS kaart gemaakt en 1 laagjeskaart:
I had so much fun with these new images.
They are adorable and to me hard to resist.

I want to thank Mitzi for asking me and letting me have
some playtime with these awesome images.

Thank you for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb zoveel plezier gehad met deze nieuwe afdrukjes.
Ze zijn echt onweerstaanbaar en zo lief.

Dank je wel Mitzi, dat je me gevraagd hebt mee te
werken aan deze nieuwe release.
Ik heb genoten van het kleuren van de superlieve afdrukjes.

Superbedankt dat jullie mijn blog bezochten vandaag.
Tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

Knitty Kitty Digi DT

Hi everyone,
Today I want to share a card I made
with a lovely Knitty Kitty digi.
This is the one I coloured:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik een kaartje met jullie delen wat ik gemaakt heb
met een lieve Knitty Kitty digi.
Dit is degene die ik gekleurd heb:


It is called At the Bottom of the garden.
You can find this sweet digi here .
My image is coloured with copics.

As I loved the image, I made a CAS card with it.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je kunt deze digi hier kopen

I really like this cute image and this way it is so lovely displayed
on the card.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

woensdag 25 juli 2018

Kit and Clowder Flower Class with Powerpoppy stamp

Hi everyone,
Today I want to share a special 
Kit and Clowder class with you that
Alyce shared with us at her 20.000 members
celebration.
The image is from Powerpoppy stamps.
Mine is coloured with copics this time.
I will try with copics again and also want to try this
image with pencils.
Here is my colouring:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik een speciale les van Kit and Clowder met 
jullie delen.
Alyce heeft deze gemaakt ter ere van haar 20.000 leden feestje.
Het afdrukje is van Powerpoppy stamps.
Ik heb hem ingekleurd met copics.
Ik ga deze les opnieuw kleuren met copics en daarna
wil ik deze les nog eens kleuren maar dan met potloden.
Hier is mijn kleursel:


I had some fun colouring this lesson
and loved to try out all the different flower colours.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Het was supergaaf deze les te kleuren
en vond het gaaf de kleurencombis te proberen.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

dinsdag 24 juli 2018

Monthly Marker Class July 2018 Kit and Clowder

Hi everyone,
Today I want to share my monthly marker class
from Kit and Clowder with you all.
It was again a lot of fun colouring.
I have drawn the background myself.
Coloured with copics.
Image this month is from Tiddly Inks.

It is always lovely to see progress and loved to
see the progress in the fine lines.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn maandelijkse marker les van
Kit and Clowder met jullie delen.
Het was opnieuw onwijs leuk.
De achtergrond heb ik zelf ingetekend.
Ingekleurd met copics.
Afdrukje deze maand is van Tiddly Inks.

Het is altijd gaaf vooruitgang te zien en
ik zag het dit keer vooral in de fijne lijntjes tekenen.


Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

dinsdag 10 juli 2018

Monthly Pencil class June 2018 Kit and Clowder

Hi everyone,
Today I want to share my monthly pencil class
with you all.
The image is from Lee Holland and I
coloured the image with Prismacolor pencils.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn maandelijkse
potloden les met jullie delen.
Afdrukje is van Lee Holland.
Ingekleurd met Prismacolor potloden.


Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs
Marion
---------------------------------------------------------------------------------------
Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

maandag 2 juli 2018

Aurorawings DT Stella

Hi everyone,
It is time for my mid inspiration
Theme is:

When I saw this image, it was the perfect one to use.
It reminded me so much of Cinderella.
This is the image I used:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag is het tijd voor mijn inspiratiepost
halverwege de huidige Aurorawings challenge.
Onderwerp van deze challenge:


Toen ik dit afdrukje zag, wist ik dat dit het perfecte plaatje
was te gebruiken.
Het deed me denken aan Cinderella.
Dit is het afdrukje wat ik gebruikt heb:


She is called Bachelors button sprite.
She is really a lovely princess.
This one is coloured with copics.
You can find this sweet image here  and here

I used her on a ticket die I have been wanting to try:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze heet Bachelors button sprite.
Ze ziet echt uit als een mooie, lieve prinses.
Deze is gekleurd met copics.
Je kunt deze digi hier en hier kopen.

Ik heb haar gebruikt op een ticket stansje die ik heel graag
wilde proberen:


I also used the front of the diecut so it can be flipped when sending:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook de voorkant van de stans heb ik gebruikt, dit om het dubbel te kunnen klappen
bij verzenden.
Zo maakt het onderdeel van de kaart uit.


Papers are from Noor! Design.
The ticket die is from Studiolight.
I added nuvo drops and crystals on the card.
The butterfly was a sweet gift I loved to use on this project.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papier is van Noor! Design.
Ticket stans is van Studiolight.
Ik heb Nuvo drops en strass op het kaartje gebruikt.
De vlinder was een geschenk van een lieve vriendin.
Ik was blij dat ik hem hier mocht gebruiken.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

donderdag 21 juni 2018

Kit and Clowder Monthly Marker Class

Hi everyone,
Today I want to share my monthly marker class
with you.
Coloured with copics.
The image is from Lee Holland.
It was like every month, challenging and
awesome to colour.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag mijn maandelijkse marker les
met jullie delen.
Ingekleurd met copics.
Afdrukje is van Lee Holland.
Het was zoals elke maand, uitdagend en geweldig
dit te kleuren.


The fence (and background) is drawn in by myself.
Like said challenging, but love this challenge.
On to my pencil class....

Thank you so much for visiting this blog today,
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het hekwerk en de achtergrond heb ik zelf getekend en gekleurd.
Zoals gezegd, een uitdaging, maar 1 waar ik van hou.
Op naar mijn potlodenles.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

woensdag 20 juni 2018

Knitty Kitty Digis DT

Hi everyone,
Showing you a card with some cute
kitties on it created for the 
Knitty Kitty Digis DT.
The image I used is called kittaccino:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een kaartje laten zien met 
enkele lieve katjes.
Gemaakt voor het Knitty Kitty DT.
Het afdrukje wat ik gebruikt heb heet kittaccino:


Coloured with Prismacolor pencils.
You can find this sweet image here.
I used the texture of the paper with this image to create
a creamy look on the kitties.

Here is the card I made with this digi:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingekleurd met Prismacolor potloden.
Je kunt deze digi hier kopen.
Ik heb de structuur van het papier gebruikt om het 
creme achtige uiterlijk van de katjes te krijgen.

Hier is het kaartje wat ik gemaakt heb met de katjes:


Paper and die is from Joy! Crafts.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
------------------------------------------------------------------------------------------
Papier en stansje is van Joy! crafts.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

zaterdag 9 juni 2018

Powerpoppy Stamps

Hi everyone,
Today I would like to share a colouring
I made with my Prismacolor premier pencils.
I used an image from Powerpoppy Stamps.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een kleursel met jullie delen
wat ik gemaakt heb met mijn Prismacolor premier potloden.
Ik heb een afdrukje gebruikt van Powerpoppy Stamps:


As I loved my colouring, I framed it :)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
En omdat ik zo trots was op dit kleursel, 
heb ik het in een fotolijstje geplaatst:


It was fun colouring this sweet image.
Love how the depth shows in the flowers.

Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het was superleuk dit lieve afdrukje te kleuren.
Ik ben vooral trots op de diepgang in de bloemen.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

vrijdag 8 juni 2018

Bonus class pencils Kit and Clowder

Hi everyone,
Today I want to share a project with you
from a bonus class I received from Kit and Clowder.
I already did this class with markers, but
wanted to do the same one with pencils as well.
Image is from Lil of the valley.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
Vandaag wil ik graag een projectje met jullie delen
van een bonus les die ik van Kit and Clowder 
gekregen had.
Deze les heb ik al eens gekleurd met markers, maar
ik wilde dezelfde ook graag met potloden kleuren.
Afdrukje is van Lil of the valley


Coloured with Prismacolor pencils.
I enjoyed colouring this class, so relaxing.
To compair, this is the marker class:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ingekleurd met Prismacolor potloen.
Genoten van het inkleuren, heerlijk ontspannend.
Ter vergelijking, dit is de marker les:


Coloured with copics.

Thank you so much for visiting this blog today.
Hope you enjoyed this post.

Untill next time,
Happy crafting and hugs,
Marion
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gekleurd met copics.

Superbedankt dat jullie vandaag dit blog bezochten.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion

maandag 4 juni 2018

Aurorawings DT Stella

Hi everyone,
midway challengepost of the current
Aurorawings challenge.
This time the challenge is:


I used Winter sprite for my creation today
Isn't she the cutest ?
----------------------------------------------------------------------------------
Hallo allemaal,
vandaag is het tijd voor
mijn creatie voor de lopende Aurorawings challenge:


Dit keer Winter sprite voor mijn creatie gebruikt.
Is het geen schatje ?


She is coloured with copics.
I used a new technique with the fur that I have
seen from Barbara of LMMS.
You can purchase this lovely digi here and here

I used a different shape of card today, 
made with a Dutchdoobadoo template:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ze is ingekleurd met copics.
Ik heb een nieuwe technique gebruikt met het pels op haar kleding.
Barbara van LMMS had hier een aparte techniek voor.
Je kunt deze lieve digi hier en hier kopen

Ik heb voor vandaag een andere kaartvorm.
Gemaakt met een Dutchdoobadoo mal:


Papers are from Kaisercraft.
The trees and the icebears are dies from Joy craft.
The little hearts are from Dutchdoobadoo.
Here are some more closeups of this card:
---------------------------------------------------------------------------------------
Papier is van Kaisercraft.
De bomen en de ijsbeertjes zijn Joycraft stansjes.
De kleine hartjes zijn van Dutchdoobadoo.
Hier zijn enkele closeups van deze kaart:
Thank you so much for visiting this blog today.
Untill next time,
Happy Crafting and hugs,
Marion
----------------------------------------------------------------------------------------------
Superleuk dat jullie dit blog vandaag bezochtem.
Graag tot de volgende keer,
Liefs,
Marion